usteda energije
UŠTEDA ENERGIJE

Kombinacijom alternativnih izvora energije sa električnom energijom, postiže se ušteda u plaćenim izvorima energije.

Alternativni izvori energije, koji se mogu koristiti u procesu dehidracije pored električne energije su: sunčeva energija, geotermalna energija, spaljivanje bioodpada, energija vetra.U proizvodnim pogonima gde se koristi topla voda ili para u procesu proizvodnje, dehidrator koristi energiju tople vode, ili pare, rashladi ih pre izbacivanja u okolinu Proces dehidracije se može vršiti i samo na električnu energiju i onda se u procesu rada potroši od 11- 17 kwh. Upotrebom alternativnih izvora energije u kombinaciji sa električnom se utroši od 9-13 kwh.Korišćenjem samo alternativnih izvora energije se utroši 6 kwh. Alternativni izvori energije se mogu konbinovati u zavisnosti od njihove dostupnosti i koristiti 24 sata dnevno.Uz dehidrator se isporučuje bihibridni bojler od 300 l i dva kolektora sa automatikom i svom pripadajućom opremom.

VRHUNSKI KVALITET

Materija koja se dehidrira  zadržava sve specifične osobine i nema potrebe da se tretira konzervansima.

Voće, povrće, lekoviti i začinsko bilje, kao i gljive u procesu dehidracije zadržavaju sve svoje specifične osobine: aromu, miris, ukus i osnovnu strukturu. Ne dolazi do razgradnje vitamina, enzima i kidanja lanaca aminokiselina, koji su bitne za ljudski organizam, jer se dihidriraju na optimalnoj temperaturi za svaku materiju. Oksidacija je svedena na minimum i u dehidratoru je ujednačena temperatura što čitav proces dehidracije  čini ekonomičnim.Kod dehidracije svih biljnih materijala, a posebno kod maline, kupine, borovnice, aronija, jagoda, egzotično voće, gljive, lekovito bilje dobijaju se proizvodi premium kvaliteta.

vrhunski kvalitet
roi
POVRATAK INVESTICIJE

SOLARIS+ je predvidjen da radi preko 200 dana godišnje. Dehidrirani proizvodi na tržištu imaju veću cenu od sušenih proizvoda. Dehidrator je prilagodljiv različitim materijama za preradu. Omogućava kontinuitet proizvodnje.

 

Povratak investicije u dehidrator, ili sistem dehidratora, od početka proizvodnje za tržište je do 24 meseca.

POTPUNA KONTROLA PROCESA

U procesu dehidracije svi parametri procesa se kontrolišu. Čovek nema uticaja na tok procesa.

Proces dehidracije je potpuno automatizovan.  Svo vreme trajanja procesa prate se svi parametri dehidracije, a posebno temperatura i vlaga i sve njihove promene. Na osnovu promena temperature i vlage u dehidratoru, automatski se uključuju potrebni agregati za odredjeni deo samog procesa, jedinstvenog programa, tako da se dehidracija obavlja u idealnim zadatim uslovima. Jedinstveni programi dehidracije daju mogućnost i daljinskog nadziranja, kao i stalnu kontrolu procesa. Pored toga, moguće je videti sve procese dehidracije u poslednjih nekoliko godina u obliku dijagrama dehidracije. Dijagrami dehidracije omogućavaju uvid u kvalitet samih procesa, bez odlaska do dehidratora, analizu prikupljenih podataka i upravljanje samim procesom dehidracije.

 

Glavna
fleksibilnost dehidratora
FLEKSIBILNOST

Fleksibilnost je dvojaka: u procesima dehidracije i povezivanju dehidratora u sisteme

Fleksibilnost u procesima dehidracije omogućava da istu materiju dehidriramo na različite vrednosti vlage u proizvodu. Primer: čips, ili mekan proizvod, i to samo uključenjem potrebnog programa za dehidraciju. Dehidrator omogućava da se različite materije dehidriraju jedna za drugom, bez posebne pripreme i bez uticaja na dehidraciju sledeće materije. Ovo se postiže pokretanjem, za to definisanih programa, za svaku materiju sa jasno odredjenim parametrima dehidracije.

Fleksibilnost kod povezivanja dehidratora u sisteme ogleda se u tome, što bez obzira koliko imamo dehiratora, koristi se samo onoliki broj dehidratora za koje ima sirovine, ili ako se dehidriraju različiti materijali ( dva dehidratora jabuka, a tri kruška) sistem se prilagodjava uslovima. Dehidratori se mogu povezati u neograničen sistem bežično.

MOBILNOST

Dehidrator je mobilan, prenosiv.

Dehidrator je prilagodljiv svim uslovima rada i na skora svakom mestu. Dehidrator može da se pokrene i prenese prevozom i do mesta rasta materije koja se dehidrira. Dehidriran proizvod ne gubi svoja svojstva. Ovo je bitno kod dehidracije lekovitog bilja. Ovim načinom ostvaruje se dvostruka korist: visokokvalitetan dehidriran proizvod i ušteda na transportu ( sirova materija zahteva veći prostor za transport, brzinu transporta i često, specifičan način transporta).

Dehidrator može da se postavi u kontejner ili na kamion i transportuje. Za pokretanje sistema služi agregat potrebne snage, a od alternativnih izvora energije koristi se sunčeva energija. Sunčeva energija može da se produženo koristi sistemom bihibridnih bojlera.

mobilnost
ekologija
EKOLOŠKA OPRAVDANOST

SOLARIS+ u procesu dehidracije ne ispušta nikakve produkte u atmosferu. Nema nus  produkte dehidracije koji na bilo koji način zagadjuju okolinu. Ne utiče na bilo koji način nepovoljno na biodiverzitet (postojeći živi svet). Ako se hidrolat ispušta u okolinu on je neškodljiv, jer sadrži samo vodu i aromate.

DEHIDRACIJA

Prirodan proces odstranjivanje vode iz materija

Dehidracija je prirodan proces izvlačenja vode iz materije do 48 C u samoj materiji. Dehidracijom materija ne gubi vitamine, enzime i ne kidaju se lanci aminokiselina. Dehidriran proizvod sadrži sve elemente u koncentrisanom obliku kao i sveža materija.

Dehidracija omogućava dobijanje proizvoda najvišeg kvaliteta.

solaris primena baner
dehidratacija
MOGUĆNOST DOBIJANJA NOVIH PROIZVODA

SOLARIS+ omogućava pored dehidriranog proizvoda i celu paletu proizvoda, kojih do sada nije bilo na tržištu, ili su za njihovo dobijanje korišćeni skupi tehnološki procesi.

Hidrolat

Pored osnovnog dehidriranog proizvoda u svakom procesu dehidracije dobija se kondenzovani produkt isparenja, hidrolat. U hidrolatu se nalazi deo isparljivih aromata ili eteričnih ulja ako su vezana za vodu. Hidrolat se može koristiti u kozmetičkoj industriji, ili se iz hidrolata destilacijom mogu vaditi prirodne arome, koje su izuzetno tražene na tržištu.

Proizvodi iz biološkog odpada

Jabukama, kruškama i sličnom voću, prilikom dehidracije za čipsove, predhodno se oljušti kora i izvadi semena loža sa delom mesa. U drugim sistemima dehidracije i sušenja kora i semena loža su biološki odpad. Kora, u našem sistemu, se dehidrira, jer u kori i pokorici  je najveća koncentracija hranljivih materija, zatim melje i dobije se visokokvalitetni dijetetski suplement. Dehidrirana i mlevena kora jabuke ima pH vrednost 5,4 – 5,6. Mlevena kora može se koristiti u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Od semene lože daljom preradom se dobijaju pirei, ili voćno sirće.

Prah

Sve materije se mogu dehidrirati do stanja proizvoda, da se on po dehidraciji melje. Mlevenjem se dobija prah željene granulacije, koji ima široku primenu za industrijsku i neposrednu upotrebu. Prahovi mogu da se pakuju u kapsulama, tabletiraju, ili daju u rastresitom stanju.

POTPUNA ISKORIŠĆENOST

Mlevena kora

Od sada ne morate da bacate otpadak. Možete ga iskoristiti. U kori, i pokorici nekih materijala koji se dehidriraju, nalazi se najveća koncentracija hranljivih materija. Danas se ta kora ljušti, odbacuje i dobija se biootpad. U dehidratori SOLARIS+ ova kora se dehidrira, melje i dobija se visokokvalitetni dijetetski suplement (dehidrirana mlevena kora jabuke ima PH vrednost 5,4 – 5,6). Ovaj prah se može koristiti u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.

Prah od dehidriranih proizvoda

Svaki proizvod može da se dehidrira do minimalne potrebne koičine vlage da bi se kasnijim mlevenjem dobio prah željene granulacije, koji ima dalju primenu u raznim granama industrije.

Prirodne arome

Isparljive materije kao produkt dehidratacije se kondenzacijom prevode u tečnost (primarna supa, hidrolat) u kojoj ima prirodnih aromata vezanih za vodu. Prirodni aromati se postupkom destilacije mogu izdvojiti, a ostatak vode može koristiti za zalivanje i sl. Ovo je bitno, jer se promenom klime smanjuju kišni periodi u toku vegetacije.

Spice_Tiles1 (1)