SOLARIS+
Front dehidratora
R2_3_V00_ZaSajt
Bocna projekcija

DIMENZIJE

ŠIRINA

2.15m

DUBINA

1.65m

VISINA

2.42m


TEŽINA

SA POLICAMA

1690kg

BEZ POLICA

1390kg


POLICE

POVRŠINA 1 POLICE

0,65m²

BROJ POLICA

48

UKUPNA POVRŠINA POLICA

31,2m²


ZAPREMINA KOMORE ZA SUŠENJE

2.78m3


PRIKLJUČNI NAPON

380 – 400 VAC

50Hz


UKUPNA INSTALISANA SNAGA

30 kW

63A


DNEVNI KAPACITET ROBE

400 – 800 kg sveže robe u zavinosti od pripreme i vrste robe


OPSEG TEMPERATURE SUŠENJA

28⁰C – 80⁰C


BRZINA IZDVAJANJA VODE IZ PROIZVODA

13 – 20l vode / času


POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U RADU

Zagrevanje i rad samo na el. energiju

11 – 17kW

Kombinovana potrošnja električne i solarne energije

9 – 13kW

Samo solarna i druga alternativna

6kW


GARANTNI ROK

Garantni rok je 2 godine za dehidrator. Za ugradjene delove prenosi se garantni rok proizvodjača. Održavanje je jednostavno i ne iziskuje dodatne troškove.SOLARIS+ je konstruisan tako da omogućava dug i kontinuiran rad bez potrebe za servisom. Kontrola rada se može pratiti i daljinskim sistemom preko mobilnih telefona i personalnih računara.Preporučuje se godišnji servis koji vrši proizvodjač, ili ovlašćeni serviser.


*potrošnja može varirati od slučaja do slučaja i ovi podaci su ilustrativni