Osim za konzumaciju,proizvodi koji se dobijaju u procesu dehidracije u dehidratoru SOLARIS+, daljom preradom se mogu koristiti u prehrambenoj,kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji.

ZAŠTO SE PROIZVODI DEHIDRIRAJU/SUŠE?

Dehidracija odstranjuje vodu iz proizvoda tako da bakterije, gljivice  i budji ne mogu da rastu i da se razmnožavaju, a samim tim i pokvare proizvod. Dehidracija takodje usporava aktivnost enzima( supstance koje se prirodno nalaze u plodovima koje uzrokuju smežuravanje), ali ih ne deaktivira.

Zato što dehidracija oduzima vlagu, hrana postaje manja i lakša. Kada je dehidriran proizvod spreman za upotrebu doda se ponovo voda I vrati se u prvobitno stanje (rehidracija) ili se koristi kao dehidriran.

Da bi objasnili široku primenu proizvoda moramo prvo definisati  šta je to dehidracija i šta omogućava proces dehidracije u SOLARIS+ dehidratoru.

ŠTA JE DEHIDRACIJA?

Dehidracija je proces izvlačenja vode iz svežeg proizvoda termičkim tretmanom u specijalnim uslovima i koji ne prelazi 48°C u samom proizvodu. Ovakvim načinom izvlačenja vode iz proizvoda se omogućava zadržavanje svih svojstava koji su karakteristični za svež proizvod (nutritivne vrednosti, vitamini i sve materije i jedinjenja koja su svojstvena za svež proizvod). Dehidriran proizvodi su visokog kvaliteta,sadržavaju specifičnu aromu i mirise, imaju dug vek trajanja i lako rehidriraju (vraćaju se sveže stanje u prisustvu vode).

ŠTA OMOGUĆAVA SOLARIS+ DEHIDRATOR?

Dehidraciju proizvoda na različite nivoe vlage (od konzumnog softanog do proizvoda za mlevenje) u jednom procesu bez promene strukture i svojstava. Potpunu slobodu u kreiranju proizvoda. Dehidracija bez dodavanja kiseonika.

Proizvodi kao što su hidrolat I krupno mleveno voće mogu naći I primenu u kozmetičkoj industriji.