DRYER

TEHNOLOGIJE ŽIVOTA

Misija:

Misija kompanije Dryer je da implementira nove, inovativne tehnologije u proces prerade sirovine, sa najvišim ekološkim standardima i potpunom preradom sirovine bez ostataka, i time dobije vrhunski proizvod veće dodate vrednosti .

Vizija:

Da se korišćenjem novih tehnologija i obnovljivih izvora energija stvore svi preduslovi za zdravu ishranu i život.

SOLARIS+ JE NAJBOLJE REŠENJE ZA VAS

Kombinacijom alternativnih izvora energije sa električnom energijom postiže se ušteda u plaćenim izvorima energije.

Materija koja se dehidrira  zadržava sve specifične osobine i nema potrebe da se tretira konzervansima.

Povratak investicije u dehidrator, ili sistem dehidratora, od početka proizvodnje za tržište je do 24 meseca.

U procesu dehidracije svi parametri procesa se kontrolišu. Čovek nema uticaja na tok procesa.

Fleksibilnost je dvojaka: u procesima dehidracije i povezivanju dehidratora u sisteme

Dehidrator je mobilan, prenosiv. Prilagodljiv je svim uslovima rada i na skoro svakom mestu.

Dug i kontinuiran rad bez čestih servisa

Ne ispušta nikakve produkte u atmosferu. Nema nus  produkte koji na bilo koji način zagadjuju okolinu.

Može bez dorade da koristi biomase, termalne izvore, gasne i parne instalacije

Prirodan proces odstranjivanje vode iz materija. Dehidracija omogućava dobijanje proizvoda najvišeg kvaliteta.

Omogućava pored dehidriranog proizvoda i celu paletu proizvoda, kojih do sada nije bilo na tržištu.

Omogućava potpuno iskorišćenost svih delova tretiranog proizvoda

VESTI